2.15 yam hi na vyathayanthi EthE

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 2 << Chapter 2 verse 14 SlOkam – Original yam hi na vyathayanthi EthE purusham purusharshabha | samadhu:kha sukham dhIram sO ’mruthathvAya kalpathE || word-by-word meaning purusharshabha – Oh leader among men! EthE – these contacts with worldly pleasures/pains samadhu:khasukham – being neutral towards … Read more

2.15 yaṁ hi na vyathayanty ete (Original)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Chapter 2 << Chapter 2 verse 14 Simple yaṁ hi na vyathayanty ete puruṣaṁ puruṣarṣabha sama-duḥkha-sukhaṁ dhīraṁ so ’mṛtatvāya kalpate That bold[1. Bold means sagacious, wise.] man, O man-chief, who looks on pain as equal with pleasure, and whom, these (‘colds and heats’) cannot molest, … Read more